ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro.

Na wykonanie :

Zakup motopompy szlamowej wysokiej wydajności (wydajność min. 2000 l/min) dla jednostki OSP Książnice.

Pobierz treść zaproszenia

Informacja dotycząca zapytania ofertowego