Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Drukuj

Gmina Mielec ma zamiar przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentów strategicznych, tj. analiz: atrakcyjności turystycznej, potencjału inwestycyjnego wraz z koncepcją zarządzania terenami inwestycyjnymi oraz potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i form jego ochrony.

Pobierz treść ogłoszenia o dialogu technicznym.

You are here