RIK.271.17.2013

Drukuj

RIK.271.17.2013: "Przebudowa drogi gminnej (dz.dr.nr ewid. 850/3,850/4) w km 0+000-0+860 w miejscowości Wola Mielecka Numer ogłoszenia: 185263 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013"

Pobierz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz treść SIWZ.

Pobierz treść Przedmiaru.

zip Pobierz treść Specyfikacji Technicznych.


Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP

 

Pobierz treść ogłoszenia o rozstrzygnieciu przetargu. - dodano 02.10.2013r.

  Pobierz treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP