RIK.271.18.2013

Drukuj

RIK.271.18.2013: "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 5 538 047,36 ZŁ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2013 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów"; data zamieszczenia: 30.09.2013

Pobierz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz treść Sprostowania do Ogłoszenia o zamówieniu. - dodano 02.10.2013r.

Pobierz treść SIWZ.

Pobierz treść załącznika nr 1a do SIWZ.

Pobierz treść załącznika nr 1b do SIWZ.

Pobierz treść załącznika nr 2 do SIWZ.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania. - dodano 09.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania. - dodano 18.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania. - dodano 22.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania I. - dodano 24.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania II. - dodano 24.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania I. - dodano 28.10.2013r. 

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania II. - dodano 28.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania. - dodano 29.10.2013r.

Pobierz treść odpowiedzi na zapytania. - dodano 30.10.2013r.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP

 

  Pobierz treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.

  Pobierz treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP