RIK.271.22.2013

Drukuj

RIK.271.22.2013: "Dostawa materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektów Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela i Kreatywny Uczeń i Nauczyciel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2"; Numer ogłoszenia: 259985 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

Pobierz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz treść SIWZ.


Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP