Posiedzenie komisji - 06.09.2013 r.

Drukuj

W dniu 6 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7, o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Mandatowej i Przestrzegania Prawa, o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 9 września 2013 r.