Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Kosiarka spalinowa do trawy

Drukuj

Zaproszenie do składania oferty


Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na


Kosiarka spalinowa do trawy szt 2 – sprzęt nowy


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII –Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcieekonomi społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdf Pobierz treść Zaproszenia.

pdf Pobierz Formularz Ofertowy.

pdf Pobierz treść Zawiadomienia.

You are here