ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Rampa załadunkowa

Drukuj

Zaproszenie do składania oferty


Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na


rampę załadunkową udźwig od 450 kg – sprzęt nowy


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomi społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdf Pobierz treść Zaproszenia.

pdf Pobierz Formularz Ofertowy.

pdf Pobierz treść Zawiadomienia.