Drukuj

OGRANICZENIE UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W dniu 6 grudnia 2011 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadzono zakaz używania tych wyrobów do dnia 10 stycznia 2012 r. Zakaz nie obowiązuje w dniu 31.12.2011 r. i 01.01.2012 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Czytaj pełną treść rozporządzenia