Drukuj

logo_szkolenia 

Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.

Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent - urzędnik.

Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.

 

Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.

Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.

Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.

Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.

Więcej informacji: www.altum.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego