Drukuj

PODZIAŁ GMINY MIELEC NA OBWODY I OKRĘGI WYBORCZE

pdfUCHWAŁA NR XXV/193/2012 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdfUCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY GMINY MIELEC z dnia 4 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdfPobierz mapę podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze