Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIELEC W SPRAWIE PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA WE WSI KSIĄŻNICE W GMINIE MIELEC

Informuję, że w miejscowości Książnice zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory sołtysa.

Sposób przedterminowych wyborów sołtysa określony został w Statucie Sołectwa Książnice uchwalonym przez Radę Gminy i przyjętym Uchwałą Nr IV/22/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.

Stosownie do powyższej Uchwały Wójt Gminy Mielec wydał następujące zarządzenia i obwieszczenia:

1. Zarządzenie Nr 382 /2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013r.w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Książnice w Gminie Mielec.

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013r o terminie przedterminowych wyborów sołtysa wsi Książnice, o obwodzie wyborczym, jego granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.

3. Zarządzenie Nr 383/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia terminu wyborczego zebrania wiejskiego we wsi Książnice.

4. Zarządzenie Nr 384/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych.

- Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających , oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa

- Załącznik Nr 2 - Protokół rejestracji kandydatów na sołtysa

- Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie dla męża zaufania

- Załącznik Nr 4 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Gacek

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY MIELEC W SPRAWIE PREDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA
WE WSI KSIĄŻNICE W GMINIE MIELEC

 

Informuję, że w miejscowości Książnice zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory sołtysa.

Sposób przedterminowych wyborów sołtysa  określony został w Statucie Sołectwa Książnice uchwalonym  przez Radę Gminy i przyjętym Uchwałą Nr IV/22/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.

 

Stosownie do powyższej Uchwały Wójt Gminy Mielec wydał następujące zarządzenia
i obwieszczenia:

1.      Zarządzenie Nr  382 /2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013r.w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Książnice w Gminie Mielec pobierz

2.      Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013r o terminie przedterminowych wyborów sołtysa wsi Książnice, o obwodzie wyborczym, jego granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów  na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego - pobierz

3.      Zarządzenie Nr 383/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia terminu  wyborczego zebrania  wiejskiego we wsi Książnice - pobierz

4.      Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych -  >pobierz

-         Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa wraz z wykazem osób popierających , oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji pełnomocnika mieszkańców sołectwa  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie na sołtysa - pobierz  

-         Załącznik Nr 2 - Protokół rejestracji kandydatów na sołtysa - pobierz  

-         Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie dla męża zaufania - pobierz  

-         Załącznik Nr 4 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych -  pobierz

 

                  WÓJT

  /-/mgr Kazimierz Gacek

You are here