Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Komunikaty

Drukuj

WYKAZ LEKARZY WETERYNARII

wyznaczonych do badania zw. rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach

badania w 2012 r. na terenie powiatu mieleckiego

Czytaj więcej

Drukuj

OGRANICZENIE UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W dniu 6 grudnia 2011 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadzono zakaz używania tych wyrobów do dnia 10 stycznia 2012 r. Zakaz nie obowiązuje w dniu 31.12.2011 r. i 01.01.2012 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Czytaj pełną treść rozporządzenia

Drukuj

logo_szkolenia 

Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.

Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent - urzędnik.

Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.

Więcej…
Drukuj

 logo_szkolenia

Zmienia się wizerunek urzędników w naszym powiecie! 

        Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…

Strona 2 z 2

You are here