Drukuj

O zapewnienie warunków osiedlenia na podstawie repatriacji, powrót do Ojczyzny przodków zwrócił się z prośbą Siergiej Naumiecki z żoną i córką.

Prosi o pomoc w zapewnieniu warunków mieszkaniowych.

Telefon kontaktowy::

w Polsce : 504711633 (córka Anna),

w Kazachstanie: 007(727)2-69-25-18 lub 0077017255987