^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Telefony
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Telefony

Data powstania: 2012-02-10 05:29
Data modyfikacji: 2016-08-01 09:31

Spis telefonów i adresów e-mail Urzędu Gminy Mielec

Funkcja Imię i nazwisko Numer telefonu Numer wewnętrzny Adres e-mail
Wójt Krzysztof Węgrzyn 17 773 05 90 90 wojt@ug.mielec.pl
Zastępca wójta Krystyna Florek 17 774 56 34 34 krystyna.florek@ug.mielec.pl
Skarbnik Małgorzata Cyran 17 774 56 49 49 skarbnik@ug.mielec.pl
Sekretariat Anna Leśniak 17 773 05 90 90 sekretariat@ug.mielec.pl
Fax   17 773 05 91 91  
Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Referatu Mirosław Serafin 17 774 56 31 31 m.serafin@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Anna Domanik 17 774 56 39 39 a.domanik@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej Edyta Gruszka 17 774 56 39 39 e.gruszka@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej Katarzyna Kozub 17 774 56 39 39 k.kozub@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Dorota Maryniak 17 774 56 54 54 d.maryniak@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska Małgorzata Małodzińska 17 774 56 31 31 m.malodzinska@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. odpadów komunalnych Anna Markowska-Stanos 17 774 56 38 38 a.markowska@ug.mielec.pl
Referat Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym
Kierownik Referatu Tomasz Ortyl 17 774 56 34 48 t.ortyl@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. planowania i przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych Renata Gębarowska Piwnica 17 774 56 46 46 r.gebarowska@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. przygotowania i nadzoru inwestycji drogowych, decyzje lokalizacji zjazdów Edyta Witek 17 774 56 48 48 e.witek@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej Joanna Padykuła 17 774 56 46 46 j.padykula@ug.mielec.pl
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik Referatu
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Ewelina Gawryś 17 774 56 35 35 e.gawrys@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. dowodów osobistych   17 774 56 35 35  
Informatyk Łukasz Pezda 17 774 56 47 47 informatyk@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. gospodarczych Jacek Cebula 17 774 56 59 59 j.cebula@ug.mielec.pl
Referat Oświaty i Spraw Społecznych
Kierownik Referatu Barbara Szwakop 17 774 56 41 41 b.szwakop@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. prowadzenia księgowości w zakresie planowania i wykorzystania budżetów szkół Małgorzata Krysa 17 774 56 40 40 m.krysa@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. obsługi finansowo płacowej szkół i obowiązku szkolnego Anna Wiech 17 774 56 42 42 anna.wiech@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej szkół i udzielania dotacji jednostkom niepublicznym Małgorzata Sokół 17 774 56 42 42 m.sokol@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej szkół Alicja Jamróz 17 774 56 42 42 a.jamroz@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. młodocianych i dowozu uczniów
Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Larysa Wieczerzak 17 774 56 40 40 l.wieczerzak@ug.mielec.pl
Referat Budżetu i Finansów
Kierownik Referatu Małgorzata Cyran 17 774 56 49 49 skarbnik@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. księgowania dochodów Beata Więckowicz 17 774 56 43 43 b.wieckowicz@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. księgowania wydatków Małgorzata Dereń 17 774 56 44 44 m.deren@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. płac i świadczeń pracowniczych Lucyna Wnuk 17 774 56 33 33 l.wnuk@ug.mielec.pl
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Referatu Marzena Krempa 17 774 56 32 32 m.krempa@ug.mielec.pl
Stanowisko do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, wymiar. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi księgowanie wpłat Paulina Rugała 17 774 56 32 32 paulina.rugala@ug.mielec.pl
Stanowisko do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, wymiar Liliana Koluch 17 774 56 32 32 liliana.koluch@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, księgowanie wpłat, windykacja Jolanta Bilska 17 774 56 45 45 j.bilska@ug.mielec.pl
Stanowisko do spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych i prawnych, księgowanie wpłat, windykacja Agata Trela-Grochmal 17 774 56 45 45 a.trela@ug.mielec.pl
Samodzielne stanowiska
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, współpracy z organizacjami społecznymi Stanisława Wrażeń 17 774 56 36 36 radagminy@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. kontroli i rozliczania podatku VAT Elżbieta Głaz 17 774 56 56 56 e.glaz@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego Cyprian Śliwa 17 774 56 37 37 oc@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. zamówień publicznych Andrzej Bieniek 17 774 56 66 66 a.bieniek@ug.mielec.pl
Stanowisko ds. realizacji projektów i promocji oraz obsługi inwestora Joanna Kwaśnik 17 774 56 30 30 joanna.kwasnik@ug.mielec.pl
Koordynator ds. dostępności Joanna Kwaśnik 17 774 56 30 30 dostepnosc@ug.mielec.pl

 

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 54786 

Galeria zdjęć:


  • informacje dla rolników
  • BIP
  • EPUAP
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Obsługa Osób Niesłyszących
  • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
  • inwestycje i turystyka
  • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
  • gospodarka komunalna
  • antykorupcja
  • przez internet do kariery
  • Informacja o bezdomnych zwierzętach
  • Ochrona danych osobowych
  • Biznes.gov.pl
  • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
  • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
  • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
  • Dostępność Plus
  • Ochrona powietrza
  • Dostępna szkoła
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • Granty PPGR
  • Uniwersytet Samorządności
  • Efektywność energetyczna budynków
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Konkurs fotograficzny
  • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
  Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
  Copyright © 2024 Gmina Mielec
  Administracja: Łukasz Pezda

  Polityka Prywatności
  Deklaracja dostępności
  Projekt i wykonanie HSI.pl