^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Wsparcie na uruchomienie własnej działalności
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Wsparcie na uruchomienie własnej działalności

Data powstania: 2014-03-04 07:55
Data modyfikacji: 2014-03-04 07:55

Wsparcie na uruchomienie własnej działalności

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza mieszkańców powiatów mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego województwa podkarpackiego, którzy zamierzają uruchomić działalność gospodarczą do udziału w projekcie pt. "Moja firma – moje miejsce pracy". 


Uczestniczką/Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która:
• jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy powiatu mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego województwa podkarpackiego,
• zamieszkuje na terenie powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego województwa podkarpackiego, tj. zgodnie z Art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywa na terenie ww. powiatów z zamiarem stałego pobytu,
• nie ukończyły 30 r.ż lub są w wieku powyżej 50 r.ż,
• nie posiada i nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest i nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) - w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
• nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu.

Oferowane wsparcie:
Wsparcie szkoleniowo-doradcze projektu obejmuje:
1. Szkolenie z zakresu:
- administracyjno prawnych aspektów prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej,
- zarządzania i marketingu,
- finansów i rachunkowości,
- zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- tworzenia biznes planów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla pięciu 14-osobowych grup szkoleniowych - łącznie 32 h.

2. Doradztwo indywidualne (5h na jednego uczestnika) obejmujące pomoc w napisaniu biznes planu i konsultacje tematyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz rozwinięcie zagadnień ze szkolenia.

Wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 70 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wsparcie finansowe
Uczestniczki/Uczestnicy projektu, które/-rzy ukończą blok szkoleniowo-doradczy nabywają prawo do ubiegania się o wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (bezzwrotna pomoc finansowa). 

Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej polega na udzieleniu Uczestniczce/Uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości maksymalnie do 40.000,00 zł, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa.

Środki wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu.

Wsparcie pomostowe
Podstawowe wsparcie pomostowe o charakterze finansowym
O przyznanie podstawowego wparcia pomostowego może ubiegać się każda/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu, która/-y ukończy blok szkoleniowo - doradczy.
Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową i wypłacane jest w miesięcznych transzach w kwocie 1.600,00 PLN, przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, Środki te mają na celu ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w tym kosztów ZUS (obligatoryjnie przez wszystkich Uczestników), podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Moja firma – moje miejsce pracy” będą przyjmowane od 11.03.2014 r. do 24.03.2014 r. w godz. od 7.00 do 15.00

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18,39-300 Mielec

Szczegóły na stronie: http://www.marr.com.pl/Firma_1.html

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 2425
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl