^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Wyjaśnienie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Wyjaśnienie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data powstania: 2018-02-13 14:00
Data modyfikacji: 2018-02-13 14:00
Wytworzył: UG

W związku z zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się miedzy innymi:

 1. odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych;
 2. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 3. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 4. obsługa administracyjna systemu;
 5. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których Gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby wystarczyły one na realizację całości zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w zakresie ,,Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec od 1.01.2018 roku do 31.12.2019 roku” z uwagi na oszacowaną kwotę zamówienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten element ma za zadanie zapewnienie zasady równego traktowania wszystkich potencjalnych oferentów i stanowi gwarancję jawności i przejrzystości postępowania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie uległa znacznym modyfikacjom w porównaniu do tej z lat poprzednich. Podstawowe wymogi, w tym także częstotliwość wywozu pozostały bez zmian. Jedyna oferta gwarantująca odbiór odpadów w latach 2018-2019 opiewała na kwotę 3 175 200 zł i została złożona przez konsorcjum firm z liderem MPGK Sp. z o.o. w Mielca. To wzrost o ponad milion złotych w porównaniu do poprzedniej umowy zawartej na lata 2016-2017 oraz znacznie wyższa cena niż przewidywane wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców przy aktualnie obowiązujących stawkach. Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy z udziałem Sołtysów zaproponowane zostały różne warianty zmiany stawek, które zostały poddane szerokiej dyskusji. Podczas sesji, 14 grudnia 2017 roku Radni, większością głosów, zdecydowali o zmianie stawek opłat przy pozostawieniu dotychczasowego podziału na grupy.

Nadmienić należy, że stawki za odbieranie odpadów komunalnych w Gminie Mielec, pomimo ciągłego wzrostu ilości oddawanych odpadów, nie ulegały zmianom od 2013 roku. W 2017 roku łącznie mieszkańcy Gminy Mielec oddali 2,7 tys. ton śmieci. Ilość ta jest o 56% większa niż w 2013 roku. Przy nowo obowiązujących stawkach mamy gwarancję, że do końca 2019 roku nie zostanie zmieniona częstotliwość wywozu, a standard obsługi pozostanie na właściwym poziomie. Porównując wielkość opłat za śmieci w Gminie Mielec i ościennych gminach należy uwzględnić, że jesteśmy jedną z pierwszych Gmin w powiecie, która przeprowadziła przetarg w nowych warunkach rynkowych, przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości wywozów.

 
Autor: Małek Damian
 
Ilość wyświetleń: 501 

Galeria zdjęć:


 • Wyjaśnienie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl