^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2018-03-14 15:22
Data modyfikacji: 2018-03-14 15:27
Wytworzył: Stanisława Wrażeń

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. póżn. 1875 z późn.zm.)


- z w o ł u j ę -


S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”.
  Załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust 3 zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 291
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl