Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

NOWE LOGO GMINY

W dniu 19 grudnia 2011 r. na XV Sesji Rady Gminy Mielec, odbyła się prezentacja nowego logo gminy. Wójt p. Kazimierz Gacek wspólnie z gościem honorowym p. Krystyną Skowrońską – Posłanką na Sejm RP dokonali aktu odsłonięcia logo Gminy Mielec. Nowe logo ma promować gminę i pomóc w poszukiwaniu nowych inwestorów, a także budować korzystny klimat wokół samorządu.

nowe_logo_gminy 

Logo nawiązuje do położenia Gminy Mielec, uwarunkowań krajobrazowych oraz do kierunków rozwoju gminy. Jest zaopatrzone hasłem, które skierowane jest przede wszystkim w stronę procesów unijnych. Logo jest tak jak gmina w przeważającej części w kolorze zieleni z rzeka, która w rzeczywistości naturalnie przecina gminę na dwie części.

Kolory logo oznaczają, że jest to gmina wiejska. Kształt litery „G" przypomina kształt terytorialny gminy a przez nią wije się rzeka tworząc napis Mielec.

Hasło „klimat dla inNOWacji" jest bardzo mocne i będzie stanowiło bardzo wymowny element w kierunku przyciągania inwestorów.

Opracowane logo nic gminę nie kosztowało, ponieważ pomysł graficzny wójta dopracowała plastyczka z SOKiS-u w Chorzelowie - p. Anna Surowiec.

Po akcie prezentacji, głos zabrała Pani Krystyna Skowrońska – Posłanka na Sejm RP i stwierdziła między innymi, że innowacje to szeroko pojęte aspiracje Gminy Mielec a przy tym stworzenie dobrego klimatu dla inwestycji - to rzeczy ważne dla Gminy. Logo Gminy Mielec jest piękne i dobrze wpisuje się w logo województwa podkarpackiego i trafia w zamierzenia wspólnoty europejskiej, która stawia na innowacyjna gospodarkę. Pomysły władz dla Gminy Mielec są duże, świadczy o tym ilość złożonych wniosków. Pani Poseł zadeklarowała, ze w sprawach ważnych, strategicznych dla gminy będzie współpracowała z samorządem gminy oraz wszystkimi ważnymi instytucjami, które wspierają realizację zadań gminy.

Pani Poseł poinformowała o pracach parlamentarzystów na zmianą między innymi ustawy o finansach publicznych, pieczy zastępczej itd.

Zaznaczyła, że konieczne jest umacnianie współpracy z jednostkami OSP i w tym celu spośród parlamentarzystów został powołany specjalny Zespół do współpracy ze środowiskiem strażaków ochotników.

Na zakończenie Pani Krystyna Skowrońska na ręce radnych i sołtysów złożyła życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Mielec.

ZDJĘCIA Z ODSŁONIĘCIA NOWEGO LOGO:

1

1

1

1

 

1

1

1

1

You are here