Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Działalność kulturalna w myśl zapisów zawartych w Ustawie „O samorządzie lokalnym" stanowi bardzo ważne zadanie realizowane przez samorząd Gminy Mielec.

Założenia gminnej polityki kulturalnej obejmują swoim zakresem zamierzenia związane z rozwojem społeczności lokalnych, zachowaniem i propagowaniem dziedzictwa narodowego, regionalnego, kształtowaniem zasad wspierania twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej oraz promocji polskiej kultury i jej dorobku w regionie, kraju i zagranicą.

Rada gminy, realizując politykę kulturalną, rozwija i umacnia właściwe kierunki twórczości artystycznej, a zarazem dokładnie określa potrzeby społeczności lokalnej w taki sposób, by mecenat samorządowy promował te działania kulturalne, które ją wzmacniają.

 


budynek_sokis

 

W dniu 1 lipca 1975 roku powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury. Na siedzibę ośrodka wyznaczono Dom Ludowy w Wojsławiu.

W dniu 1 września 1978 roku zmieniono nazwę na Ośrodek Kultury Gminy Mielec.

22 września 1990 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie. W nowym budynku stworzono doskonałe warunki pozwalające dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać swoje talenty poprzez pracę w klubach, kołach zainteresowań oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych.

W roku 1991 została zmieniona nazwa ośrodka na Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.

Rozszerzono zakres działania o zajęcia sportowe. Przyłączono również do ośrodka biblioteki publiczne działające na terenie naszej gminy.

SOKiS bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi: LZS, KGW, OSP, dziewięcioma szkołami podstawowymi i dwoma gimnazjami, organizując wspólne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i plenerowe w oparciu o istniejąca bazę i kadrę instruktorską pozyskuje do współpracy ludzi dobrej woli, w pełni uwzględniając potrzeby kulturalne środowiska lokalnego.

You are here