Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Zdjecie szkoły w TrześniNa terenie Gminy Mielec funkcjonuje dziewięć szkół. Z dniem 1 września 1999 roku utworzono sześć publicznych sześcioletnich szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej klas I – VI i dwa publiczne gimnazja z trzyklasową strukturą organizacyjną. Oprócz szkół w gminie funkcjonują cztery samorządowe przedszkola: w Chorzelowie, Trześni, Podleszanach i Woli Mieleckiej.  W placówkach oświatowych pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Podstawowym celem Samorządu Gminy w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wysokiego poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych. Stałe dokształcanie kadry nauczycielskiej powinno przyczynić się również do wzrostu poziomu nauczania młodzieży. Pozytywny wpływ na kształcenie będą miały także tendencje demograficzne, a zwłaszcza mniejsza liczebność dzieci w oddziałach szkolnych.

Realizowany będzie podstawowy cel, czyli stworzenie nowoczesnego systemu oświatowego opartego na szkole dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne, przyjaznej uczniowi i dostępnej dla całej społeczności lokalnej. Planuje się przebudowę bazy oświatowej, w tym tworzenie pracowni komputerowych, multimedialnych i językowych oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej: boiska szkolne, place zabaw i place rekreacyjne. Następować będzie systematyczna poprawa wyposażenia szkół w sprzęt audiowizualny i komputery, umożliwiające wdrażanie nowoczesnych form i metod nauczania.


You are here