Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Logo GUSBank Danych Lokalnych GUS

Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Katalog cech opisujących jednostki podziału terytorialnego Polski zawiera wiele uporządkowanych dziedzinowo pozycji. Ich liczba jest różna w kolejnych latach w zależności od zakresu prowadzonych badań oraz stopniowej rozbudowy zawartości informacyjnej Banku.

Aby zapoznać się ze zbiorem tych cennych informacji proszę przenieść się na stronę Głównego Urzędu Statystycznego:

http://www.stat.gov.pl/bdl

a następnie wybrać daną jednostkę podziału terytorialnego, jedną z podanych niżej kategorii, zaznaczyć interesujące nas lata (dane są aktualizowane od 1995 roku) a w osobnym oknie wyświetlone zostanie zestawienie statystyczne.

Dostępne Kategorie:

* Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

* Gospodarka komunalna

* Gospodarka mieszkaniowa

* Handel

* Inwestycje i środki trwałe

* Kultura i sztuka

* Leśnictwo

* Ludność

* Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna

* Podmioty gospodarcze

* Podział terytorialny

* Przemysł i budownictwo

* Rolnictwo

* Rynek pracy

* Samorząd terytorialny

* Stan i ochrona środowiska

* Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

* Transport i łączność

* Turystyka

* Wychowanie przedszkolne

You are here