Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

O NAS

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM" powstała z inicjatywy trzech samorządów terytorialnych: Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. W tym celu Gminy te zawarły stosowne porozumienie. Powstanie spółdzielni było możliwe dzięki projektowi „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej" realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM" to ekonomia społeczna w praktyce. Ta forma prawna stała się szansą dla 5 osób długotrwale bezrobotnych. 4 lipca 2013 roku spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swoją działalność rozpocznie 1 września 2013 roku na terenie Gminy Mielec i Wadowice Górne, świadcząc usługi zlecone przez Gminę, lokalne przedsiębiorstwa i indywidualnych klientów.

 

Przedmiot działalność spółdzielni socjalnej:

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków;

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

• społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

• zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

 

Jakie usługi będzie świadczyć spółdzielnia:

1. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych

2. Czyszczenie rowów przydrożnych

3. Wykaszanie i wycinanie zarośli z rowów

4. Wycinanie drzew na nieruchomościach gminnych oraz pielęgnacja drzewostanu

w gminnych lasach

6. Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi

7. Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, podlewania, nawożenie)

8. Czyszczenie chodników (zamiatanie, odśnieżanie)

9. Utrzymanie czystości na parkingach (zamiatanie, odśnieżanie)

10. Opróżnianie koszy na śmieci przy przystankach, parkingach i placach przy obiektach komunalnych)

11. Wbudowanie i utrzymanie znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych

12. Utrzymanie i rozwieszanie informacji na słupach ogłoszeniowych

13. Doręczanie przesyłek wysyłanych przez JST

14. Koszenie i usuwanie skoszonej trawy

15. Mycie okien i tapicerki

 


Zarząd Spółdzielni i jej członkowie:

Aneta Kuśmierczyk- Prezes

Edyta Guła- Wiceprezes


Członkowie:

Stefan Rysak – Wójt Gminy Wadowice Górne

Kazimierz Gacek – Wójt Gminy Mielec

Józef Rybiński - Burmistrz Radomyśla Wielkiego

You are here