Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

ulotka_1ulotka__2ulotka_3

 


pdf  Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec po nowemu


pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

word DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

word Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych.

 


pdf UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

pdf UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pdfUCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

pdf UCHWAŁA NR XXX/231/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

pdf UCHWAŁA NR XXX/232/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

pdf UCHWAŁA NR XXX/233/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pdfUCHWAŁA NR XXXI/238/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 29 kwietnia 2013 r. W sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec zmienionej uchwałą Nr XXIX/228/2013 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec .

pdfUCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 29 kwietnia 2013 r. W sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


pdfRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Mielec.

 


You are here