^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dostępna szkoła
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dostępna szkoła

Data powstania: 2021-07-20 13:12
Data modyfikacji: 2021-07-20 13:12
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Od lewej: logo oraz napis

Zapytanie na dostawę materiałów biurowych

16.03.2022 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na na dostawę materiałów biurowych i artykułów papierniczych na potrzeby Szkół Podstawowych  w Chorzelowie, w Rydzowie i w Woli Mieleckiej w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Zapytanie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Zapytanie na przeprowadzenie szkoleń

09.02.2022 r.

Gmina Mielec ponownie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców w Szkołach Podstawowych w Chorzelowie, w Rydzowie i w Woli Mieleckiej w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Zapytanie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Zapytanie na przeprowadzenie szkoleń

20.01.2022 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców w Szkołach Podstawowych w Chorzelowie, w Rydzowie i w Woli Mieleckiej w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Zapytanie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych

05.10.2021 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Przetarg opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Zapytania na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

13.09.2021 r.

Gmina Mielec zaprasza do składania ofert na prowadzenie  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjnej  w Szkołach Podstawowych  w Chorzelowie i w Rydzowie  w  ramach  projektu  pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.”

Zapytanie ofertowe opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 

Umowa na realizację projektu „Dostępna Szkoła”

01.04.2021 r.

Wójt Józef Piątek i Skarbnik Małgorzata Cyran podpisali umowę na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Projekt polega na dostosowaniu 3 szkół z gminy Mielec do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu Szkoły Podstawowe w Chorzelowie, Rydzowie i Woli Mieleckiej poddane zostały audytom dostępności i dzięki temu możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej placówki. Następnie, dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 1.350.000,00 zł możliwe będzie przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Projekt realizowany będzie od 01.05.2021 do 28.02.2023 roku.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 
Autor: Kwaśnik Joanna
 
Ilość wyświetleń: 1074
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2022 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl