^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Data powstania: 2011-03-21 20:01
Data modyfikacji: 2014-04-01 11:37
Wytworzył: Cyprian Śliwa

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO     

logo_obrony_cywilnejNasz adres:

ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Telefon/Fax : 17 773 05 90, 17 774 56 37

e-mail: oc@ug.mielec.pl

Dla dobra mieszkańców, w celu zapewnienia warunków kierowania zintegrowaną akcją niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia czy środowiska na terenie Gminy Mielec tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni dyżur w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.:

pon.: 730 - 1700

wt.- czw.: 730 - 1530

pt.: 730 - 1400

a w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy pozostają w dyspozycji telefonicznej: Przewodniczący Zespołu oraz pozostali członkowie Zespołu zależnie od potrzeb.

Do zadań Zespołu Gminnego należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
 • Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach;
 • Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
 • Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.


Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania  i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

 

pdf POWÓDZ - w pobliczu zagrożenia.

pdf Poradnik ograniczania strat powodziowych

pdf Postępowanie podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i nawałnic.

pdf Jak postępować w przypadku wypadku drogowego.

pdf Bezpieczeństwo w mieszkaniach.

pdf Uwaga czad!!!

pdf Poradnik - upały

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 12744
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl