^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ochrona powietrza
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ochrona powietrza

Data powstania: 2021-06-21 14:15
Data modyfikacji: 2021-06-21 14:22
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Zaktualizowana lista wniosków złożonych w ramach naboru o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

18.10.2021 r.

W związku z rezygnacją drugiego wnioskodawcy informujemy, że w ramach naboru wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, łącznie wpłynęło 34 wnioski. 25 wniosków zostało zakwalifikowanych do uzyskania refundacji, 7 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, a dwa wnioski zakwalifikowano jako rezygnacja. 

Lista złożonych wniosków - aktualizacja z dnia 18.10.2021

 

Obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno – termin do 1 stycznia 2022 r.

08.09.2021 r.

Czy wiesz że do 1 stycznia 2022 r. musisz wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używasz go powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada on tabliczki znamionowej? Ten obowiązek wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r. przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18).

Kiedy muszę wymienić swój kocioł?

 • jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi EKOPROJEKTU,
 • jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku,
 • jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo

w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania

 • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,  Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę mojego kotła?

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste powietrze w ramach którego ofertowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo na stronie Portalu Beneficjenta WFOŚiGW  lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych ulotkach infomacyjnych:

 

Zaktualizowana lista wniosków złożonych w ramach naboru o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

07.09.2021 r.

W związku z rezygnacją jednego wnioskodawcy informujemy, że w ramach naboru wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, łącznie wpłynęło 34 wnioski. 25 wniosków zostało zakwalifikowanych do uzyskania refundacji, 8 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, a jeden wniosek zakwalifikowano jako rezygnacja. 

Lista złożonych wniosków - aktualizacja z dnia 07.09.2021

 

Wyniki naboru wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

09.08.2021 r.

W związku z zakończonym naborem wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec informuje, że łącznie wpłynęło 34 wnioski. 25 wniosków zostało zakwalifikowanych do uzyskania refundacji, a 9 wniosków znalazło się na liście rezerwowej. 

Lista złożonych wniosków

Lista złożonych wniosków - wersja tekstowa

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

27.07.2021 r.

Na podstawie Uchwały nr XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

 

Wnioski  dostępne są na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl, w zakładce ,,Aktualności” z dnia 27.07.2021 roku, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 3.

 

Termin składania wniosków: od dnia 5 sierpnia 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w naborze nabór może zostać zamknięty wcześniej.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Miejsce składania wniosków:

- osobiście: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój  nr 3.

- pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec z dopiskiem „Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła”

Dodatkowe informacje:  Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój nr 3, tel. 17 7745630.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec – przyjętym Uchwałą XXIV/181/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r., który określa, m.in.:

- podmioty uprawnione do składania wniosków;

- rodzaj i charakter inwestycji podlegającej dofinansowaniu;

- wysokość dofinansowania inwestycji;

- tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;

- tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;

- zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY MIELEC.

 

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Mielec

06.07.2021 r.

Z dniem 06.07.2021 roku Wójt Gminy Mielec wstrzymuje nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 17 7745630.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec

22.06.2021 r.

Na podstawie Uchwały nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec, Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór wniosków o udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec.

Wnioski  dostępne są na stronie internetowej gmina.mielec.pl, w zakładce ,,Aktualności” z dnia 22.06.2021 roku, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, pokój nr 3.

Termin składania wniosków: od dnia 1 lipca 2021 roku do 9 lipca 2021 roku. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych w naborze nabór może zostać zamknięty wcześniej.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Miejsce składania wniosków:

 • osobiście: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój  nr 3.
 • pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec z dopiskiem „Nabór wniosków na wymianę źródła ciepła” 

Dodatkowe informacje:  Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, Mielec, pokój nr 3, tel. 17 774 56 30.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec – przyjętym Uchwałą XXIII/176/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 r., który określa, m.in.:

 • podmioty uprawnione do składania wniosków;
 • rodzaj i charakter inwestycji podlegającej dofinansowaniu;
 • wysokość dofinansowania inwestycji;
 • tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
 • tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji;
 • zobowiązania wynikające z przyznania i wypłacenia dotacji;

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU GMINY MIELEC.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych

21.06.2021 r.

Mieszkańcy, którzy planują inwestycje w postaci wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania lub termomodernizacji budynku mieszkalnego w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej mogą składać wnioski na refundacje części poniesionych kosztów inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w ramach programu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie.

 

 

Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

21.06.2021 r.

Od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.

Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 • wydzielają ciepło lub,
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

Terminy wymiany kotłów:

 • do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 
 • do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (format PDF).

 

 
Autor: Kwaśnik Joanna
 
Ilość wyświetleń: 4485
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl