^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)”
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

„Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)”

Data powstania: 2020-04-15 13:16
Data modyfikacji: 2020-04-15 13:21
Wytworzył: Joanna Kwaśnik - Kierownik Biura Realizacji Projektów i Promocji

Baner funduszy europejskich

 

07.01.2021
Zakończenie realizacji projektu

W związku z informacją otrzymaną z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” informujemy, że projekt został zrealizowany. Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie całkowita wartość projektu polegającego na dostawie i montażu nowych źródeł ciepła oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego wyniosła 1.698.481,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 to 1.030.200,00 zł, a wkład własny mieszkańców gminy Mielec to 668.281,90 zł. Projekt był realizowany w latach 2018-2020 i skorzystało z niego 116 gospodarstw domowych z terenu gminy Mielec.

 

16.11.2020
Zakończenie realizacji zadania montażu kotłów

Informujemy, że w ramach realizowanej inwestycji wymiany kotłów na gazowe i opalane pelletem 10 listopada 2020 roku firma HYDRO-MET zgłosiła zakończenie montażu wszystkich kotłów przewidzianych w projekcie. Po weryfikacji dokonanych montaży oraz przedstawionej dokumentacji powykonawczej realizacja montaży w ramach projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” została zakończona.

W ramach projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” zamontowano 104 kondensacyjne kotły gazowe jedno i dwufunkcyjne oraz 12 kotłów ogrzewanych biomasą zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (GKS1) do współpracy z istniejącym zasobnikiem c.w.u. lub tylko do obsługi  centralnego ogrzewania o mocy 26 kW - szt. 22;
 • Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (GKS2) do współpracy z istniejącym zasobnikiem c.w.u. lub tylko do obsługi  centralnego ogrzewania o mocy 35 kW - szt. 4;
 • Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (GKS3) z systemowym zasobnikiem stojącym do c.w.u. o pojemności 120 l o mocy 26 kW - szt. 33;
 • Wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (GKS4) z systemowym zasobnikiem stojącym do c.w.u. o pojemności 120 l o mocy 35 kW - szt. 14;
 • Wiszący kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (GKS5) do centralnego ogrzewania i c.w.u. o mocy 26 kW - szt. 26;
 • Wiszący kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (GKS6) do centralnego ogrzewania i c.w.u. o mocy 35 kW - szt. 5;
 • Automatyczny kocioł na pellet standard z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem szlaki (KBS2) o jednostkowej mocy nominalnej 20 kW - szt. 1;
 • Automatyczny kocioł na pellet standard z zasobnikiem i układem podawania paliwa oraz palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem szlaki (KBS3)  o jednostkowej mocy nominalnej 25 kW - szt. 6 wraz z 2 zasobnikami c.w.u. o pojemności 200 l i 2 zasobnikami c.w.u. o pojemności 300 l;
 • Automatyczny kocioł na pellet standard kompaktowy pionowy (KBS4)  o jednostkowej mocy nominalnej 11 kW - szt. 2;
 • Automatyczny kocioł na pellet standard kompaktowy pionowy (KBS5)  o jednostkowej mocy nominalnej 15 kW - szt. 3.

 

06.10.2020
Wymiana kotłów sposobem na niską emisję

Czym jest niska emisja? Najprościej mówiąc jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów z niskich kominów (na wysokościach do 40 m nad ziemią). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychyla się do stwierdzenia, że niska emisja to po prostu wypuszczanie do środowiska różnych trucizn, które utrzymują się w powietrzu tuż nad ziemią, zanieczyszczają je, a wraz z opadami przedostają się do wody i gleby, powodując skażenie żywności. Zanieczyszczenia te pochodzą najczęściej z kotłowni węglowych i pieców grzewczych w naszych domach, szczególnie tych przestarzałych i nieszczelnych. Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego, jest ponadto niskokaloryczny, a więc żeby ogrzać dom, trzeba go spalić dużo więcej, niż węgla wysokogatunkowego. Największym jednak problemem jest spalanie w tych piecach różnego rodzaju śmieci. NFOŚiGW stwierdził, że:

 • Co roku ok. 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych - jest to 9 razy mniej od osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza.
 • Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów.
 • Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla.
 • Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem
 • Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a także w rosnące warzywa i owoce.
 • Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym i zmian klimatu.
 • Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany.

Więcej o niskiej emisji i jej negatywnych skutkach można poczytać w broszurze „Jesteś tym, czym oddychasz” (format PDF).

O tym, że niska emisja jest problemem chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Wystarczy krótki wieczorny spacer, aby zamiast czystego powietrza nawdychać się tego, co wylatuje z kominów domów ogrzewanych węglem i różnego rodzaju odpadami.

Aby zniwelować poziom niskiej emisji Gmina Mielec realizuje dofinansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projekty, w ramach których wymieniamy stare kotły węglowe na nowoczesne kotły opalane gazem. Mamy też jeszcze jeden kocioł na pellet oraz kotły opalane ekogroszkiem, dla tych mieszkańców, którzy nie mają na działce przyłącza gazowego. Za całość inwestycji polegającej na montażu kotła wraz z niezbędnymi elementami składowymi instalacji oraz jego utrzymaniu (przeglądy i konserwacja) przez okres 5 lat odpowiada Gmina, a mieszkaniec ponosi maksymalnie do 50% kosztów całej inwestycji. Na dziś pozostało nam już zaledwie kilka kotłów, które możemy zamontować u mieszkańców Gminy Mielec. O montażu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 177745630 i na stronie Gminy Mielec w zakładce „Kotły gazowe i ogrzewane biomasą”.

 

05.10.2020
Zakończenie pierwszego etapu inwestycji
Informujemy, ze w ramach realizowanej inwestycji wymiany kotłów na gazowe i opalane pelletem firma HYDRO-MET zgłosiła zakończenie montażu ponad 50% kotłów przewidzianych w projekcie. Pozostałe montaże będą realizowane zgodnie z planem maksymalnie do 10 listopada.

 

11.09.2020
Przypominamy - Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

Na prośbę mieszkańców naszej gminy publikujemy w skrócie ogólne, najważniejsze zapisy uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego. W naszym województwie uchwała antysmogowa została podjęta 23 kwietnia 2018 r. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

 1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:
  • węgla brunatnego,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%
 2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.
 3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
 4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Film informacyjny dostępny na stronie rzeszow.tvp.pl.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 2. wydzielają ciepło lub,
 3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:
Terminy wymiany kotłów:

 1. do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
 2. do 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 3. do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 4. dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
   

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dokument PDF).

Jednocześnie  Gmina Mielec posiada jeszcze możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające wszystkie powyższe normy kotły gazowe jedno lub dwufunkcyjne. Zainteresowani wymianą mieszkańcy mogą uzyskać więcej informacji pod numerem 17 7745630.

 

14.08.2020
Program wymiany kotłów

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Gmina Mielec zachęca mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na wymianę dotychczasowych źródeł ogrzewania na nowoczesne kotły gazowe. Gmina Mielec realizuje kompleksowe zadanie polegające na:

 • zakupie i montażu kotła marki Viessmann Vitodens o odpowiedniej mocy i parametrach dostosowanych do preferencji i potrzeb mieszkańca (jedno lub dwufunkcyjne kotły o mocy 24 lub 32 kW),
 • zakupie i montażu wkładu kominowego ze stali nierdzewnej niezbędnego przy montażu kotłów,
 • nadzorze inspektora nadzoru budowlanego i odbiorze zgodnie z prawem budowlanym,
 • ubezpieczeniu kotła przez okres 5 lat,
 • obowiązkowych przeglądach wynikających z zaleceń producenta przez okres 5 lat,
 • naprawach gwarancyjnych i usuwaniu usterek niewynikających z winy użytkownika przez okres 5 lat,
 • bezpłatnym przekazaniu kotła na własność mieszkańca po okresie 5 lat.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 17 774 56 30 lub w Urzędzie Gminy Mielec.

 

20.09.2020
Informacja o wyłonieniu wykonawcy

Gmina Mielec informuje, że do realizacji zadania polegającego na wymianie kotłów na gazowe i opalane biomasą została wybrana firma HYDRO-MET z Futomy, z która w dniu dzisiejszym podpisano umowę na realizacje zadania w ramach projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

29.01.2020
Nabór uzupełniający do projektu wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy

W związku z realizacją projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)” informujemy, że istnieje jeszcze możliwość otrzymania dofinansowania do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy lub kocioł ogrzewany pelletem.

Planowany termin wymiany to III kwartał 2020 roku.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 17 774 56 30 lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3.
Ilość miejsc ograniczona!

 

02.12.2019
W związku z rezygnacją części Wnioskodawców ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 17 7745630 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 65 w Mielcu.

 

23.05.2019
Informujemy, iż 23.05.2019 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą” pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego a Gminą Mielec reprezentowaną przez Wójta Gminy Mielec, na podstawie której przystępujemy do realizacji projektu.

 

01.08.2018
Gmina Mielec przystępuje do realizacji projektu „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)” obejmujące montaż instalacji źródła ciepła na terenie Gminy Mielec, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 - Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 - Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła. W ramach projektu mieszkańcy gminy Mielec będą mogli uzyskać dofinasowanie do wymiany źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz deklaracja udziału w projekcie znajdują się poniżej.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 4847
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl