^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / SOKiS
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

SOKiS

Data powstania: 2014-01-07 08:01
Data modyfikacji: 2016-02-08 12:05

 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

GMINY MIELEC

z siedzibą w Chorzelowie

Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów

tel./fax 17 584 14 83

e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu

http://sokis.gmina.mielec.pl

 
      
Chorzelów siedziba Wola Mielecka - filia

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie wypełnia różnorodne zadania związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną.

 

Powołany został do życia 1 lipca 1975 roku, a za jego siedzibę wybrano Dom Ludowy w Wojsławiu (wówczas jeszcze obszar Gminy Mielec) przyjmując nazwę Gminny Ośrodek Kultury w Wojsławiu, a następnie Ośrodek Kultury Gminy Mielec. W 1989 r. Ośrodek Kultury został przeniesiony do Chorzelowa. Od 1991 roku przyjął nazwę Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. W strukturze Ośrodka znajdują się filie biblioteczne w miejscowościach: Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka i Złotniki. W 2011 roku utworzona została Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej, która bezpośrednio podlega siedzibie głównej w Chorzelowie i realizuje takie same zadania.

Zarówno Ośrodek Kultury w Chorzelowie, jak i Filia w Woli Mieleckiej prowadzą działalnośćw zakresie: obsługi artystycznej i technicznej imprez lokalnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze okolicznościowym, rocznicowym, folklorystycznym, plastycznym, itp., które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Poprzez różnorodność form prowadzą edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promują i wspierają osoby uzdolnione artystycznie.

Ośrodek Kultury w Chorzelowie dysponuje salą widowiskową, klubową, wystawową, pracownią plastyczną. Filia w Woli Mieleckiej ma do dyspozycji salę widowiskową i salę klubową.

W 1998 roku Gmina Mielec za działalność kulturalną otrzymała tytuł „Mecenasa Kultury” w konkursie organizowanym przez ówczesnego Wojewodę Rzeszowskiego i Sejmik Samorządowy Województwa Rzeszowskiego pn. „Konfrontacje aktywności kulturalnej gmin województwa rzeszowskiego w 1997 r.” (tytuł był docenieniem pracy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibąw Chorzelowie).

W 2009 roku pozyskane środki unijne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pozwoliły na znaczną poprawę warunków działalności Ośrodka Kultury. Przeprowadzony remont generalny sali widowiskowej i pomieszczeń podniósł estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku. Pozyskane środki unijne w ramach tego projektu pozwoliły również na zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, pianino akustyczne, sprzętu biurowego oraz strojów ludowych.

Kilkudziesięcioletni okres działalności to wiele imprez o charakterze cyklicznym m..in.:

 

    
   

Wakacje z Kulturą i Ferie z Kulturą organizowane dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji, gdzie są prowadzone m..in. zajęcia plastyczne, taneczne, integracyjne oraz konkursy.

Gminne i Rejonowe Konkursy Poezji i Pieśni Patriotycznej, Religijnej, Poezji Karola Wojtyły, Konkurs "Literatura i dzieci" kontynuujący Konkurs „Poeci i Pisarze dzieciom"

 

Podkarpacki Jarmark Ludowy " Roztańczony Chorzelów”

    

Gminne Konkursy i Przeglądy Kolęd i Pastorałek, Teatrów Jasełkowych, Teatrów Profilaktycznych, Piosenki   Dziecięcej i Młodzieżowej.

Gminne konkursy twórczości plastycznej uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i Gimnazjów Gminy Mielec.

   

 Organizacja Gminnych obchodów Święta 3-go Maja i Święta Niepodległości

 

   

Plenery i wystawy dla twórców nieprofesjonalnych

Uroczystości Dożynkowe Gminy Mielec - tradycyjne święto rolników, połączone z konkursem wieńca dożynkowego oraz kiermaszami z kategorii ginących zawodów ph. „Szlakiem rzemiosła tradycyjnego”

   

Okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Strażaka

      

Turnieje piłkarskie, szachowe, warcabowe ,układania puzzli

Gminne zawody sportowo- pożarnicze

Pikniki i festyny wakacyjne w okresie od maja do września

     

 Udział w konkursach i przeglądach grup artystycznych działających przy Ośrodku Kultury (na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim)

 

Ośrodek Kultury jest współorganizatorem imprez organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje społeczne z terenu Gminy Mielec

Działalność Ośrodka Kultury w Chorzelowie i Filii w Woli Mieleckiej ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowanie tradycji.

Amatorski ruch artystyczny zorganizowany jest w stałych formach pracy:

w klubach, zespołach, kółkach zainteresowań, m. in.:

                                                  - Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”

                                                   - Kapela Ludowa „Chorzelowiacy”

                                                   - Klub Tańca Towarzyskiego „Takt”

                                                   - Zespoły tańca estradowego

                                                   - Kółka plastyczne

Do gamy oferty kulturalnej Ośrodka Kultury w Chorzelowie wpisują się również warsztaty i kursy z różnych dziedzin:

                                                 - warsztaty rękodzieła artystycznego

                                                 - warsztaty fotograficzne

                                                 - warsztaty kulinarne

                                                 - kursy tańca

                                                 - aerobik

FILIE BIBLIOTECZNE

     

Filie biblioteczne w Gminie Mielec zlokalizowane są w miejscowościach: Chorzelów, Podleszany, Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka i Złotniki. Pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych służących upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Podstawowe cele filii bibliotecznych to: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych środowisk lokalnych. Cele te osiągają poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalność informacyjną, również poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji za pośrednictwem internetu. Obecnie trwają prace nad katalogowaniem księgozbioru, który liczy prawie 60 tysięcy woluminów w celu dostępu do katalogu online. Na przestrzeni ostatniego roku zanotowaliśmy ok. 2 000 czytelników, gdzie najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież szkolna. Zanotowaliśmy również wzrost czytelnictwa wśród osób dorosłych.

W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteki organizują i włączają się w ogólnopolskie akcje pt. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”.

        
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "CHORZELOWIACY" ARTYŚCI PLASTYCY KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO "TAKT"
 
Autor: Sasor Marcin
 
Ilość wyświetleń: 22380
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl