^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Formularze do pobrania
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Formularze do pobrania

Data powstania: 2013-05-06 09:13
Data modyfikacji: 2016-01-11 10:42

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI:

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pdf Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

pdf Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

pdf  Zgłoszenie pobytu stałego.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy.

 

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

  ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny

  ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IR-1 - informacja o gruntach

  ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  DL-1 - deklaracja na podatek leśny

  ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IL-1 - informacja o lasach

  ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

  

Dotychczasowe formularze:

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

 DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem.

  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

 

 DT-1 - delaracja na podatek od środków transportowych.

 DT-1/A - załącznik do deklaracji od środków transportowych (składany jedynie z deklaracją DT-1).

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowej.

 

BUDOWNICTWO, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA:

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mielec.

pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia / zmianę danych / na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych. 

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 

 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

pdfCEIDG-1 - formularz do rejestracji działalności gospodarczej.

 

ALKOHOLE:

pdf Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 SPRAWY WOJSKOWE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 

pdf Wniosek o uznanie za samotnego.

pdf Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

pdf Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania: zasadniczej służby wojskowej* przeszkolenia wojskowego*.

pdf Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

pdf Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

IMPREZY MASOWE:

pdf Wykaz niezbędnych dokumentów.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

wordWniosek o wydanie zezwoleniana przeprowadzenie imprezy masowej. - wersja .doc

pdf Informacja dotyczącą organizacji służby porządkowej działającej podczas imprezy masowej.

pdf Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

 

 DROGI, MELIORACJA:

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację /budowę/przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych/urządzeń w pasie drogowym. 

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego.

 

 

 

INFORMACJA PUBLICZNA:

pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 23987
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl