^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla osób planujących przyłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dla osób planujących przyłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mielec

Data powstania: 2017-01-12 13:08
Data modyfikacji: 2017-01-12 13:11
Wytworzył: Dariusz Gustaw

(w przypadku gdy dokumentacja realizowana przez gminę zawiera projekt przyłącza)

Aby wykonać podłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

 1. Uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, pok. nr 16 lub w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK), ul. Głowackiego 5, pok. nr 14 kopię mapy projektowej zawierającej projekt przyłącza.
 2. Zgłosić do GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac w terenie, w celu wykonania przez pracownika GZGK czynności nadzoru nad wykonaniem przyłącza i włączeniem go do sieci kanalizacyjnej.
 3. Zlecić wykonanie przyłącza uprawnionemu wykonawcy pod nadzorem pracownika GZGK w Mielcu.
 4. Otwór włączenia rury przyłącza do betonowej studzienki rewizyjnej należy wykonać bezwzględnie specjalistycznym sprzętem wiertniczym (wiertnicą do otworów). Podłączenie do studzienki z tworzywa sztucznego wykonać z użyciem uszczelki gumowej. Niedozwolone jest uszczelnianie otworów montażowych pianką poliuretanową.
 5. Wypełnić z wykonawcą i przedstawicielem GZGK protokół odbioru robót.
 6. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza przed jego zakryciem.
 7. Dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy przyłącza, tj. przekazać do GZGK protokół odbioru robót wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zawrzeć z GZGK umowę o odbiór ścieków.


Uwaga:
Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac ziemnych a związane z uszkodzeniem istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez  innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej,  użytkowników kanalizacji i.t.p.

GZGK w Mielcu
tel. 17 773 3256
17 773 3257

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 557
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl