^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Data powstania: 2018-01-08 12:15
Data modyfikacji: 2018-01-08 12:25
Wytworzył: Ewelina Gawryś

Wójt Gminy Mielec przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku należy złożyć pisemne Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonać wpłaty pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie tych 30 dni nie złoży ww. oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć kwotę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy cofa zezwolenie (zezwolenia).

W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do obliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

 

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa Opłata podwyższona
o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa 525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł
o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa 525 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł
o zawartości powyżej 18 % alkoholu 2100 zł - jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym zgodnie z art. 11 ust. 7 ww. ustawy należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Mielec: 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie tych 30 dni nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5 powiększonej o 30 % tej opłaty.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 233
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl