^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

Data powstania: 2019-01-18 13:46
Data modyfikacji: 2019-01-18 13:57
Wytworzył: Elżbieta Głaz

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1.02.2019 r. do 28.02.2019 r. należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. oraz wskazać  rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł *  ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-30 KWIETNIA 2019r. GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię / nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku nie może być inne niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu- sala obsługi, u sołtysa wsi lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielec, ul. Głowackiego 5, pokój nr 21, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

Formularze:

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 641
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl