^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / INFORMACJA O GMINIE
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

INFORMACJA O GMINIE

Data powstania: 2011-07-11 09:40
Data modyfikacji: 2013-04-25 10:40

INFORMACJA O GMINIE

mapka

Gmina Mielec położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim. Obszar gminy przedzielony jest południkowo przez miasto Mielec i rzekę Wisłokę. Graniczy z gminą miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca.

Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Mielec. Składa się z 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki.

Powierzchnia

Jest jedną z trzech największych gmin w regionie. Powierzchnia gminy Mielec zajmuje 12 212 ha, co stanowi 13% powierzchni powiatu oraz 0,68% powierzchni województwa. Gminę Mielec zamieszkuje 12 835 osób. 45% powierzchni Gminy stanowią tereny rolnicze, zatem pełni on również funkcję lokalnego centrum obsługi rolnictwa. Wieś mielecka przestała być postrzegana jedynie jako ośrodek produkcji żywności, a stała się dogodnym miejscem do wypoczynku oraz rozpoczęcia działalności przetwórczej i usługowej. Powstały liczne firmy handlowe oraz nowe przedsiębiorstwa, które inwestują w rolnictwo i zatrudniają coraz więcej pracowników. Uruchomiono małe przetwórnie spożywcze produkujące wędliny i przetwory mleczne.

 


 

Szanowni Państwo,

Gmina Mielec jest położona w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego  w powiecie mieleckim. To jedna z trzech największych gmin w regionie. Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Mielcu.

Mając na uwadze potencjał regionu, możliwość aktywizacji zawodowej oraz tendencje rozwojowe, Gmina Mielec przedstawia swoją ofertę inwestycyjną.

Jest opracowana koncepcja zagospodarowania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Wola Mielecka o powierzchni 18,26 ha oraz Woli Chorzelowskiej o powierzchni 5,40 ha. W ramach projektu POIG 6.2.2 „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec”, planowane jest utworzenie na tym obszarze „Parku produkcyjno-montażowego”, lub „Centrum Logistycznego”.

Ponadto gmina posiada bardzo atrakcyjne tereny o powierzchni ponad 6 ha przeznaczone na cele budownictwa jednorodzinnego oraz na cele rekreacyjne (dla którego  jest opracowany MPZP).

Na terenie gminy znajdują się również atrakcyjne prywatne tereny inwestycyjne.

Gmina  Mielec może pochwalić się dobrą infrastrukturą:

- 100% gminy jest zwodyfikowane,

- ponad 60% skanalizowane,

- około 80% zgazyfikowane,

- bardzo dobra sieć dróg wysokiej jakości,

- bardzo dobra łączność telefoniczna, dostęp do internetu, planowane jest objęcie 60% gminy bezpośrednim łączem optycznym do abonenta w 2014r.

- najlepsze szkoły podstawowe i gimnazja w regionie,

- wysokiej jakości opieka medyczna

- nowoczesne obiekty sportowe,

- szeroko rozwinięta i na wysokim poziomie działalność kulturalna.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie oraz profesjonalizm w dziedzinie biznesu proponujemy podjęcie współpracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prosimy o kontakt: tel. 177730590

Dear Sir or Madam,

The commune of Mielec is located in the northwest part of Podkarpackie Province in the administrative district of Mielec. This is one of the three largest munucipalities in the region. The seat of the commune authorities is located in the city of Mielec.

The potencial of the region, its possibilities of professional activation and development trend, lets the Commune of Mielec make an offer to potencial investors.

It is designed the idea of development of the investment land in Wola Mielecka village – in the area of 18.26 ha, and Wola Chorzelowska village – in the area of 5.40 ha. The project POIG 6.2.2 „Preparation of documentation for investment sites located in Commune of Mielec”, anticipates building a „Park of Production and Assembly” or a „Logistics Center” in that area.

Furthermore, the municipality has a very attractive area of over 6 acres designated for the single-family housing and recreational purposes (for which it is devevoped MPZP).

The municipalities are also attractive private investment areas.

Gmina Mielec boasts good infrastructure:

- 100% Of the municipality is, Commune has a Water-,

- more than 60% of the sewer system,

- about 80% supplied with gas,

- very good quality road network,

- excellent telephone communication, available to the Internet, it is planned to cover 60% of the municipalities direct optical connection to the subscriber in 2014.

- the best primary and secondary schools in the region,

- high-quality medical care,

- modern sports facilities,

- widely developed and the high level of cultural activity.

 

Given your experience and professionalism in the field of business we offer to cooperate.

 If you have any questions, we are at your disposal.

Contact: cell 0048177730590

  The GMINA – is the proncipal unit of administrative division of Poland at it’s lowest uniform level. It is often translated as “commune” or “minicipality”.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 12757
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl