^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / NABÓR WNIOSKÓW
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

NABÓR WNIOSKÓW

Data powstania: 2014-01-22 09:01
Data modyfikacji: 2014-01-22 09:57

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA ROK 2014.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2014.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Województwo Podkarpackie w 2014 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2014 ROKU.

Szczegóły na stronie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/zabytki/dotacje

 

Nabór zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2014 rok

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór zgłoszeń realizowanych inwestycji sportowych do dofinansowania w 2014 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów

w terminie do dnia 21 lutego 2014 r. ( liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Program inwestycji terenowych” oraz pod numerem telefonu (017) 747 63 26

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 1749
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl