^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Nieprawidłowa segregacja - naklejki na pojemnikach/workach
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Nieprawidłowa segregacja - naklejki na pojemnikach/workach

Data powstania: 2023-04-06 13:38
Data modyfikacji: 2023-04-06 13:46
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż  w Gminie Mielec obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu sprawdzenia właściwego przygotowania odpadów komunalnych do odbioru, będą prowadzone przez firmę odbierająca odpady komunalne kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Jak segregować odpady komunalne? Sprawdź na stronie Związku Międzygminnego Czysty Region.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości  dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (np. firmy) uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

 • w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec;
 • w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji:

 1. odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku,
 2. powiadamia o tym właściciela nieruchomości oraz Gminę Mielec umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku:
  • naklejka zółta  - stosowana w przypadku, gdy w pojemniku/worku stwierdzono odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika/worka przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w worku żółtym  przeznaczonym na tworzywa sztuczne)
  • naklejka czerwona - stosowana w przypadku stwierdzenia ponownej nieprawidłowej segregacji odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych). W przypadku stwierdzenia kolejnej nieprawidłowej segregacji, podmiot odbierający powiadamia Gminę Mielec oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Mielec na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
 3. pojawienie się wskazanej naklejki na pojemniku/worku oznacza, iż odpady zostaną odebrane w terminie odbioru odpadów zmieszanych.

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, pracownik firmy odbierającej odpady umieści na pojemniku/worku żółtą lub czerwoną naklejkę- nieprawidłowa segregacja odpadów komunalnych. Wzór naklejki poniżej.

Dwa koła: żółty z napisem Nieprawidłowa segregacja odpadów, czerwony z napisem Kolejna nieprawidłowa segregacja odpadów

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 592 

Galeria zdjęć:


 • Dwa koła: żółty z napisem Nieprawidłowa segregacja odpadów, czerwony z napisem Kolejna nieprawidłowa segregacja odpadów
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl