Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka stanowiącej mienie komunalne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Złotniki na działkę położoną w Woli Mieleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Trześń na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

You are here