Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Drukuj

WÓJT GMINY MIELEC OGŁASZA NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

powoływanej do oceny ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach tej komisji.

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

Pobierz Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP

You are here