Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PUE.271.15.2013

Drukuj

PUE.271.15.2013: "Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm pod tytułem: ,,Fuzja kultur - wymiana doświadczeń i tradycji partnerów projektu Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca."; Numer ogłoszenia: 179943 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013;

You are here