Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PUE.271.18.2013

Drukuj

PUE.271.18.2013: „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.; Numer ogłoszenia: 213101 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013;

Pobierz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz treść SIWZ.

Pobierz treść SIWZ po modyfikacji. - dodano 16.10.2013r.

Pobierz treść załączników do SIWZ.


Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP


  Pobierz treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.

  Pobierz treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP

You are here