Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Walec do trawy

Drukuj

Zaproszenie do składania oferty


Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na


zakup walca do trawy pasująca do kosiarki typu MCCULLOCH M-200-17-TC – sprzęt nowy


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomi społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdf Pobierz treść Zaproszenia.

pdf Pobierz Formularz Ofertowy.

pdf Pobierz treść Zawiadomienia.

You are here