^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2019-03-14 14:39
Data modyfikacji: 2019-03-14 14:44
Wytworzył: Stanisława Wrażeń

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- z w o ł u j ę -
 
S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boża Wola.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzelów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrząstaw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Książnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleszany.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzędzianowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Chorzelowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mielecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomość własną Gminy Mielec oznaczoną jako działka nr 352 w obrębie 47 - Wola Mielecka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOGDAN CYGAN

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 383
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl