Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PUE.271.19.2013

Drukuj

PUE.271.19.2013: Kompleksowa organizacja dwóch jednodniowych seminariów w przedmiocie „Ekomuzea" i „Questing" na rzecz Gminy Baligród w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

Pobierz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz treść Załączników do ogłoszenia.

Pobierz treść Informacji o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

You are here