Gmina Mielec



   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gmina Mielec

Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Mielec 14 października 2013r odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nagrodzono najbardziej zasłużonych nauczycieli i dyrektorów szkół Gminy Mielec.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele nominowani do nagród, dyrektorzy szkół dla których gmina jest organem prowadzącym oraz przedstawiciele Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek, który na ręce obecnych dyrektorów i nauczycieli złożył serdeczne życzenia z okazji ich święta.

Więcej…
Drukuj

Zawiadomienie

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy Mielec w sprawie możliwości zwiększenia częstotliwości wywozów odpadów komunalnych zmieszanych po dniu 1.10.2013 r. do takiej jaka obowiązuje od 1 maja do 30 września tj. raz na dwa tygodnie informuję; że po odbyciu rozmów z firmą, która na podstawie rozstrzygniętego przetargu wykonuje odbiór odpadów od 1 października do 30 kwietnia odpady komunalne będą odbierane raz na 4 tygodnie stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec .

Więcej…
Drukuj

,,Mały sport - wielka radość”

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Mielec. Realizowany będzie od 09 października 2013 do 13 października. Program został opracowany z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Mielec, aby rozwijały się ich sportowe umiejętności oraz pobudzić do aktywności ruchowej.

Więcej…
Drukuj

Zapraszam mieszkańców Gminy Mielec i naszych gości do podzielenia się uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi kształtu projektowanej nowej strony internetowej Gminy Mielec. Planujemy od listopada 2013r. zmianę strony www, po to by nowy interfejs był bardziej funkcjonalny, atrakcyjny i pomocny. Nowa strona ma powstać i działać na zasadzie współpartycypacji mieszkańców naszej gminy.

Więcej…
Drukuj

INFORMACJA

O PRZYZNANYCH NAGRODACH ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe /Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011r. Nr 192,poz.3205/ przyznał nagrodę w wysokości 3 000,00- zł za wybitne osiągnięcia sportowe dla Pani Pauliny Buziak - mieszkanki Gminy Mielec, zawodniczki OTG „SOKÓŁ" Mielec.


Wójt Gminy Mielec

/-/ mgr Kazimierz Gacek

Strona 6 z 18

You are here